×
CAUTA
EveryStudent.ro
Întrebări și răspunsuri
 despre viată şi Dumnezeu
Q & A

Ce ne oferă Iisus?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Întrebare: „De ce să cred în Iisus Cristos? Ce-mi oferă El mie?”

Răspunsul nostru:  Mai jos găseşti câteva dintre afirmaţiile pe care le-a făcut Iisus când era pe pământ şi contextul în care au fost spuse.

o cale de a ieşi din întuneric – „Eu am venit ca lumină în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric” (Ioan 12:44-46).

satisfacţie, sfârşitul setei noastre interioare – „Atunci Iisus le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că nu Moise v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este Acela care Se coboară din cer şi dă lumii viaţa». Ei I-au zis: «Doamne, dă-ne totdeauna această pâine». Iisus le-a zis: «Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată»” (Ioan 6:32-35).

direcţie în viaţă – „Iisus le-a vorbit din nou, zicând: «Eu sunt Lumina lumii. Cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii»” (Ioan 8:12).

plata pentru păcatele noastre – „Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Matei 20:25-28). „El îi învăţa pe ucenicii Săi şi le zicea: «Fiul omului este dat în mâinile oamenilor şi ei Îl vor omorî. Şi după ce-L vor omorî, va învia a treia zi». Dar ei nu înţelegeau cuvintele acestea şi se temeau să-L întrebe” (Marcu 9:31-32).

viaţă din abundenţă – „Iisus le-a zis din nou: «Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor. Toţi cei care au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei. Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune. Hoţul nu vine decât să fure, să omoare şi să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug. Eu sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel Bun Îşi dă viaţa pentru oi»” (Ioan 10:7-11).

iertarea păcatelor – „Au venit la El nişte oameni care I-au adus un om paralizat, purtat de patru inşi. Şi fiindcă nu puteau ajunge la El din cauza mulţimii, au desfăcut acoperişul casei unde era El şi, după ce l-au spart, au coborât patul în care zăcea cel paralizat. Când le-a văzut Iisus credinţa, a zis celui paralizat: «Fiule, păcatele îţi sunt iertate!» Dar acolo erau câţiva cărturari care stăteau şi cugetau în inimile lor: «De ce vorbeşte omul acesta asemenea blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?» Cunoscând ce gândeau ei în inimile lor, Iisus le-a zis imediat: «Pentru ce cugetaţi la astfel de lucruri în inimile voastre? Ce este mai uşor a zice: ‘Păcatele îţi sunt iertate’ sau a zice: ‘Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă’? Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are autoritatea pe pământ să ierte păcatele, a zis celui paralizat: ‘Ţie îţi poruncesc, scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă!’» Şi îndată el s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară prin faţa tuturor, aşa că toţi au rămas uimiţi şi-L glorificau pe Dumnezeu, zicând: «Niciodată n-am văzut aşa ceva!»” (Marcu 2:3-12).

viaţă veşnică – „Tot ce-Mi dă Tatăl va veni la Mine; şi pe cel care vine la Mine nu-l voi izgoni afară; căci M-am coborât din cer să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis. Şi aceasta este voia Tatălui care M-a trimis, ca să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de pe urmă. Şi aceasta este voia Celui ce M-a trimis, ca oricine-L vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de pe urmă” (Ioan 6:37-40).

 Am o întrebare…
 Cum să-L cunoști pe Dumnezeu…
Facebook

SHARE:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More


Facebook
Facebook